Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Στην αρχή της βδομάδας το υπουργείο εσωτερικών ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις για την παροχή του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος (5ετία) στα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Η YRE όχι απλά είχε καταγγείλει αυτή την ρύθμιση αλλά συνεχίζει να διεκδικεί μέσα από την εκστρατεία της "ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ" την παροχή της ελληνικής υπηκοότητας σε κάθε παιδί που γεννήθηκε ή μεγάλωσε εδώ.
Μέσα στην ανακοίνωση του υπουργείου πέραν των άλλων διευκρινίζεται και το ύψος του παράβολου για την άδεια παραμονής, ήτη 900 ευρώ. Δεν φτάνει που οι ίδιοι δίνουν "ψίχουλα" θέλουν να τα πουλήσουν κι ακριβά. Έλεος.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα βέλη ήρθαν και διά στόματος του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ, Ζακ Μπαρό μετά απο σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη.
Παραθέτουμε από το in.gr (29/01/09)
Παράνομες κρίνει η Κομισιόν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 3731/2008 για τα παιδιά των μεταναστών που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς του «μακρά διαμένοντος», καθώς αντιτίθενται με την κοινοτική νομοθεσία. Όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου Ζακ Μπαρρό, μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη, δυνάμει της Οδηγίας 2003/109, τα παιδιά -των οποίων οι γονείς δεν διαμένουν νόμιμα στη χώρα- δεν αποκλείονται αυτόματα από το καθεστώς του μακροχρόνιου μονίμου κατοίκου. Επιπλέον, όπως σημειώνει, το καθεστώς αυτό μπορεί να αποκτηθεί από ανήλικο κάτω των 19 ετών ανεξάρτητα από τους γονείς του, σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει η Οδηγία.
«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση γέννησης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η εισαγωγή μιας τέτοιας προϋπόθεσης εκ μέρους της Ελλάδος δείχνει να είναι αντίθετη προς την Οδηγία. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει επομένως με τις ελληνικές αρχές, για να έχει εκτενέστερες πληροφορίες ως προς αυτά τα δυο σημεία» τονίζει ο κ. Μπαρρό.
Βάσει του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα (23.12.2008), το καθεστώς «επί μακρόν διαμένοντος μετανάστη» μπορούν να αποκτήσουν όσα παιδιά μεταναστών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Στο νόμο δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά μεγαλώνουν εδώ και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία ή αντίστοιχες περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς δεν είναι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα.
«Τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Η Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία επικύρωσαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να σέβονται και να εγγυώνται τα διακηρυσσόμενα δικαιώματα για κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς διακρίσεις στηριζόμενες μεταξύ άλλων στην κατάσταση του παιδιού, και, ειδικότερα, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής των γονέων» υπενθυμίζει ο κ. Μπαρρό.
Ο Δ.Παπαδημούλης, αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε: «Ο κ. Παυλόπουλος οφείλει να αποσύρει άμεσα την κυβερνητική ρύθμιση αίροντας τις απαράδεκτες διακρίσεις. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζει αυτά τα παιδιά λες και είναι αόρατα, αφήνοντας τα χωρίς χαρτιά και χωρίς δικαιώματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: