Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3838/2010

Αναδημοσίευση από Ελευθεροτυπία

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς, αλλά και στους ενηλίκους για την πολιτογράφησή τους, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νέος νόμος Ραγκούση (3838/2010). Ηδη εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που εξειδικεύει όλες τις διατάξεις στάλθηκε αρμοδίως σε όλες τις υπηρεσίες. Από πλευράς υπουργείου επισημαίνεται ότι έχει γίνει όλη η προεργασία, ώστε να υπάρξει ο συντονισμός που απαιτείται από τα συναρμόδια υπουργεία για να τηρηθεί το χρονικό όριο των 2,5 ετών που έχει στη διάθεσή του το κράτος προκειμένου να απαντήσει στα αιτήματα πολιτογράφησης που θα υποβληθούν.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στη χώρα μας και οι γονείς τους που έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, για την απόκτηση ιθαγένειας είναι: Τόπος κατοικίας - Αίτηση και δήλωση εγγραφής του παιδιού στο δημοτολόγιο του δήμου του τόπου κατοικίας όπου διαμένει μόνιμα η οικογένεια. - Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. - Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων εφόσον υπάρχει. - Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ. - Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων από όπου να προκύπτει ότι και οι δύο γονείς βρίσκονται συνεχώς και νομίμως στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε χρόνια. - Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου των γονέων σε ισχύ. - Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων. - Παράβολο 100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου δήμου. - Βεβαίωση φοίτησης από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εκείνες τις περιπτώσεις που η αίτηση για απόκτηση ιθαγένειας εμπίπτει στη διάταξη που ορίζει ότι το παιδί έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη φοίτησή του σε έξι τάξεις ελληνικού σχολείου.

Για τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν ενηλικιωθεί προβλέπεται ειδική διαδικασία αίτησης απόδοσης της ιθαγένειας.

Για την πολιτογράφηση ενός ενήλικου αλλοδαπού χρειάζεται να έχει αποδεδειγμένα νόμιμη και διαρκή παραμονή στη χώρα μας επτά χρόνια. Για υπηκόους ευρωπαϊκών χωρών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι τρία χρόνια. Οι ομογενείς και τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους παραπάνω χρονικούς προσδιορισμούς. Αν μετά την αίτηση για πολιτογράφηση του αλλοδαπού, οι ελληνικές αρχές απαντήσουν αρνητικά, εκείνος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ιθαγένειας που εξετάζει την αίτηση σε δεύτερο επίπεδο και εάν η απάντηση και αυτού του οργάνου είναι αρνητική, τότε μπορεί να προσφύγει στο ΣτΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: