Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ

Το χαμηλότερο ποσοστό (1%) έγκρισης αιτήσεων ασύλου από μετανάστες στην ΕΕ εμφανίζει η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Χαμηλά ποσοστά έγκρισης αιτήσεων ασύλου εμφανίζουν ακόμη η Ιρλανδία με 4%, η Ισπανία με 8%, η Γαλλία με 14% και η Σλοβενία με 15%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη Μάλτα με 66%, τη Σλοβακία με 56%, την Πορτογαλία με 51% και την Ολλανδία και τη Δανία (από 48%).

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, από τις 16.460 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη χώρα μας το 2009, εγκρίθηκαν οι 210 και απορρίφθηκαν οι 16.250. Από τις 210 αιτήσεις που είχαν θετική έκβαση χορηγήθηκε καθεστώς ασύλου σε 25 περιπτώσεις, καθεστώς επικουρικής προστασίας σε 115 περιπτώσεις και για ανθρωπιστικούς λόγους σε 25 περιπτώσεις. Στην Ελλάδα οι μετανάστες που έλαβαν καθεστώς προστασίας ήταν κυρίως Ιρακινοί (21,6% του συνόλου), Αφγανοί (15,4%) και Ιρανοί (14,9%). Στην ΕΕ έγιναν συνολικά 261.000 αιτήσεις ασύλου από μετανάστες από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 78.820. Σε απόλυτους αριθμούς, οι χώρες που δέχθηκαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου είναι η Γαλλία, με 54.840 αιτήσεις, η Μ. Βρετανία με 44.890 και η Σουηδία με 39.350 αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: