Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

36 ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ

Brussels, 11.02.2011

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την υγεία και τη ζωή των 300 μεταναστών που κάνουν απεργία πείνας από τις 25 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μετανάστες που ζουν και εργάζονται επί σειρά ετών στην Ελλάδα και διεκδικούν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες και Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Zητάμε να αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μεταναστών και μεταναστριών. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στον αγώνα των 300 μεταναστών για αξιοπρέπεια και καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να ακούσει προσεκτικά τα αιτήματά τους και να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Πρώτες Υπογραφές:

1. Rui Tavares (MEP GUE/NGL, PORTUGAL)

2. Ulrike Lunacek (Co-Spokesperson on Foreign Affairs Committee in the European Parliament, MEP GREENS/EFA, AUSTRIA)

3. Νικόλαος Χουντής (MEP GUE/NGL, GREECE)

4. Μιχάλης Τρεμόπουλος (MEP GREENS/EFA, GREECE)

5. Patrick Le Hyaric (MEP GUE/NGL, FRANCE)

6. Jacky Henin (MEP GUE/NGL, FRANCE)

7. Joe Higgins (MEP GUE/NGL, IRELAND)

8. Marisa Matias (MEP GUE/NGL, PORTUGAL)

9. Eva - Britt Svensson (Chairwoman of the European Parliament FEMME Committee, MEP GUE/NGL SWEDEN)

10. Helene Flautre (MEP GREENS/EFA, FRANCE)

11. Willy Meyer (MEP GUE/NGL, SPAIN)

12. Bairbre de Brún (GUE/NGL, IRELAND)

13. Marie Christine Vergiat (MEP GUE/NGL, FRANCE)

14. Sabine Lösing (MEP GUE/NGL, GERMANY)

15. Takis Hadjigeorgiou (MEP GUE/NGL, CYPRUS)

16. Sabine Wills, (MEP GUE/NGL, GERMANY)

17. Nicole Kiil - Nielsen (MEP GREENS/EFA, FRANCE)

18. Heidi Ruehle (MEP GREENS/EFA, GERMANY)

19. Isabelle Durant (Vice-president of the European Parliament, MEP GREENS/EFA, BELGIUM)

20. Jean Luc Mélenchon (Vice President of Foreign Affairs Committe of the European Parliament, MEP GUE/NGL, FRANCE)

21. Kartika Liotard (MEP GUE/NGL, NETHERLANDS)

22. Jurgen Klute (MEP GUE/NGL, GERMANY)

23. Dennis de Jong (MEP GUE/NGL, NETHERLANDS)

24. Canfin Pascal ((MEP GREENS/EFA, FRANCE)

25. Catherine Grèze ((MEP GREENS/EFA, FRANCE)

26. Thomas Händel (MEP GUE/NGL, GERMANY)

27. Helmut Scholz (MEP GUE/NGL, GERMANY)

28. Gabriele Zimmer (MEP GUE/NGL, GERMANY)

29. Michèle Rivasi (MEP GREENS/EFA, FRANCE)

30. José Bové (MEP GREENS/EFA, FRANCE)

31. Kyriacos Triantaphyllides (MEP GUE/NGL, CYPRUS)

32. Cornelia Ernst (MEP GUE/NGL, GERMANY)

33. Raül Romeva i Rueda (MEP GREENS /EFA, SPAIN)

34. Miguel Portas (MEP GUE/NGL, PORTUGAL)

35. Franziska Keller (MEP GREENS/EFA,GERMANY)

36. Ana Gomes (MEP S&D, PORTUGAL)

Δεν υπάρχουν σχόλια: