Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αναδημοσίευση από το www.in.gr
Τη μείωση του ελάχιστου χρόνου εργασίας για την ανανέωση της άδειας διαμονής των μεταναστών ζητά από την κυβέρνηση σε σχετικό πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη, προτείνοντας, παράλληλα, την αύξηση του ποσοστού εξαγοράς ενσήμων για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Στοχεύοντας στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί κατά τη διερεύνηση αναφορών με αντικείμενο τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής αλλοδαπών στη χώρα και δεδομένης, όπως αναφέρει, της σαφούς αυξητικής τάσης στη συχνότητα εμφάνισης των θεμάτων αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει σειρά προτάσεων προς τη διοίκηση.
Στόχος της Αρχής είναι οι προτάσεις της να συμβάλλουν και στην προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης με τους απεργούς πείνας στο Μέγαρο Υπατία στην Αθήνα και στο Εργατικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας, προτείνει να ληφθούν τα εξής μέτρα:
* Μείωση του ελάχιστου χρόνου εργασίας.
* Αύξηση του ποσοστού εξαγοράς ενσήμων κατ' έτος για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
* Αξιοποίηση της διαδικασίας απόδειξης αδυναμίας εργασίας, η οποία θα δίνει το δικαίωμα ανανέωσης της άδειας διαμονής σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας και ασφάλισης.
* Θέσπιση ενός πιο ευέλικτου συστήματος αλλαγής της ειδικότητας και του σκοπού της άδειας διαμονής, το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα αλλαγής εργοδότη, ειδικότητας, είδους άδειας και τόπου εργασίας.
* Ανανέωση της άδειας διαμονής υπό προϋποθέσεις και για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατά τον χρόνο της ανανέωσης της άδειας διαμονής τους είναι καταγεγραμμένοι άνεργοι και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
* Μείωση του ποσού του οικογενειακού εισοδήματος, που προβλέπεται για την ανανέωση της άδειας διαμονής των συντηρούμενων μελών οικογένειας.
Για την αναγνώριση δικαιώματος διαμονής αλλοδαπών οι οποίοι ευρίσκονται στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πλήρως ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία, o Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πάρα τις πρόσφατες τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
«Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε αλλοδαπούς που παρέχουν ανασφάλιστη εργασία», αναφέρει, «είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν εκπέσει της νομιμότητας, είτε επειδή δεν είχαν μέχρι τώρα την δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής στη χώρα για τυπικούς, κυρίως, λόγους. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η Πολιτεία οφείλει να ορίσει τόσο τις προϋποθέσεις, όσο και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της νόμιμης διαμονής και εργασίας στη χώρα για τους ανθρώπους αυτούς».
Προκειμένου να αναγνωρισθεί καθεστώς νόμιμης διαμονής σε αυτή την κατηγορία των μεταναστών ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η ένταξη τους στην οικονομική ζωή (π. χ. απόδειξη πραγματικής εργασιακής σχέσης), ο χρόνος διαμονής τους στην χώρα, η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα (π.χ. γέννηση τέκνων, φοίτηση των ίδιων ή τέκνων σε ελληνικό σχολείο)
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η εξασφάλιση της νόμιμης διαμονής σε ανθρώπους, οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι ήδη ενταγμένοι στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και έχουν αναπτύξει δεσμούς μ' αυτή, λόγω της μακρόχρονης παραμονής τους, δεν αντιστρατεύεται, αλλά αντιθέτως συμβάλλει στην διαχείριση του φαινομένου της αντικανονικής μετανάστευσης και της παράνομης διαμονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: