Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΒΓΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ 300 ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ

Παραθέτουμε το δελτίο τύπου του Υπ.Προ.Πο. για την εγκύκλιο που επισημοποιεί τη δυνατότητα των 300 απεργών πείνας να ταξιδέψουν στις χώρες τους.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, με σχετική εγκύκλιό του, επέτρεψε την κατ’ εξαίρεση πραγματοποίηση ενός ταξιδιού στις χώρες καταγωγής τους, για τους κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης, που προβλέπονται στο Ν. 3907/2011 και έχουν εκδοθεί μέχρι την 15 Μαρτίου 2011. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των βεβαιώσεων αυτών θα δηλώσουν εκ των προτέρων την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν στη χώρα καταγωγής τους, στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση αναβολής απομάκρυνση ή σε άλλη αρμόδια αρχή για θέματα αλλοδαπών.

Επίσης, στους κατόχους των ως άνω βεβαιώσεων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού στην χώρα τους, για άκρως εξαιρετικούς λόγους, που σχετίζονται με σοβαρό ζήτημα υγείας προσώπου της οικογένειάς τους, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση αναβολής απομάκρυνσης. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης αναβολής είτε σε άλλη αρμόδια αρχή για θέματα αλλοδαπών, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμέσως στην αρχή έκδοσης για έγκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: